BOŞANMA & AİLE HUKUKU

Anasayfa / Çalışma Alanları / BOŞANMA & AİLE HUKUKU

KONSEY HUKUK BÜROSU
BOŞANMA & AİLE HUKUKU
Aile devletin ve toplumun temeli olduğu için devlet, ailenin sağlıklı işleyebilmesi için gerekli ekonomik, sosyal ve hukuki önlemleri almak zorundadır. Nitekim Anayasamızın “Ailenin Korunması” kenar başlıklı 41 inci maddesinde, ailenin Türk toplumunun temeli olduğu ve devletin, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alacağı ve gereken teşkilatı kuracağı belirtilmektedir. Ayni şekilde Alman, Avusturya ve İsviçre hukuk sistemlerinde de ailenin toplumun temeli olduğu gerçeği ve bu nedenle, aile hukukundan doğan uyuşmazlıkların diğer hukuki ilişkilerden doğan uyuşmazlıklara göre farklı usul ilkelerine bağlanması gerekliliği kabul edilmiştir. İşte ailenin toplum hayatındaki öneminden dolayı kanun koyucuları aile hukukuna ilişkin uyuşmalıkları diğer hukuki ilişkilerden doğan uyuşmazlıklardan farklı hükümlere tabi kılmıştır. Bu davalarda, ailenin korunması adına hâkime daha fazla yetki ve yükümlülük yüklendiği görülmektedir. Hâkim bu davalarda diğer hukuk davalarına oranla çok daha aktif olmak durumundadır.
Konsey Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, 2019 yılında Adem Aksu tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Hukukun birçok alanındaki tecrübe ve birikimiyle kurumsal sorumluluk bilincini özümsemiş ve özgüven sahibi ekibiyle başarılı ve yetkin bir hizmet sunan büromuz her geçen gün artan inanç ve kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ